Soms laat een idee je niet los..

Deze blog schreef ik al drie jaar geleden op devolgendestap.eu. En het laat me maar niet los. Dit speelt nog steeds in onze maatschappij. Maar het belangrijkste vind ik dat het om liefde gaat <3

Wat is de volgende stap in de participatiesamenleving?

Ik heb een idee: een open leefhuis. In het kader van: je belangrijk voelen in deze maatschappij, dat je je ervaring kunt delen met anderen en dat in alle leeftijden.

Een open leefhuis

Een open leefhuis met verschillende generaties. Toegankelijk voor iedereen. Oudere mensen, die eenzaam zijn en nog niet in een bejaardenhuis wonen, delen hun kennis en ervaring met jongeren. Kinderen leren van alle andere generaties in het huis.

Read More